Hlásenia stavu siete.
Momentálne niesu hlásené ďalšie žiadne výpadky siete.